Postliste

I postliste / offentlig journal er alle inn- og utgående brev til og fra kommunen publisert, så lenge det ikke er gjort unntak som er hjemlet i lov.

Postjournalen inneholder ikke dokumenter i personalmapper, elevmapper, barnehagebarnmapper og fagsystem.

Postjournalen vil ha en forsinkelse på 3-5 dager.

Dagens innsynsløsning inneholder dokumenter fra og med 24.06.2019.

Søker du eldre dokumenter, kan du ta kontakt på post@sunndal.kommune.no.
 

Postliste (offentlig journal)