Gjøra vannverk

Gjøra vannverk ble bygget ut ved boligfeltetableringen på Gjøra i 1979, og forsyner de sentrale deler av området ved skolen og Gjørasmoen boligfelt.

Vannverket forsynes av grunnvann fra ca. 10-14 m dybde i løsmasser ved vertikal brønn. Grunnvannet pumpes fra nedsenket pumpe til et mindre basseng (10 m3) ved skolen, hvor et hydroforanlegg pumper vannet direkte ut på nettet uten rensing.

Anlegget har stabil drift, men er sårbart da det er avhengig av strømforsyning for å fungere.

Kontaktinformasjon

Eilif M Lervik
Teknisk sjef
E-post
Telefon 71 69 92 15
Mobil 907 22 223
Bjørn Røkkum
Oppsynsmann vann og avløp
E-post
Telefon 71 69 92 12
Mobil 913 86 294
Grete Marie Trædal
Teknisk planlegger
E-post
Telefon 71 69 92 37
Mobil 908 90 177

Åpningstider

Sommer (fra 1. mai - 30. august):

Mandag -fredag: 08.00 - 15.00

Vinter (fra 1. september - 30. april):

Mandag - fredag: 08.00 -16.00