Godkjenning av digitalt plankart

Det digitale plankartet må sendes inn til kontroll og godkjenning i kommunen før formell oversending. Sunndal kommune og Statens kartverk vil gå igjennom både datateknisk struktur og utforming før planen kan tas opptil behandling.

De karttekniske krav til reguleringsplaner gir oversikt over kravene til det digitalt plankartet.

Karttekniske krav til reguleringsplaner - sjekkliste