Bruk digital byggesøknad

Vi anbefaler å søke digitalt for en raskere og enklere søknadsprosess:

  • Det blir kortere saksbehandlingstid.
  • Du får veiledning gjennom søknadsprosessen - fra nabovarsel til ferdigattest.
  • Det er lavere gebyrer for digital søknad enn for papirsøknad.

Skal du bygge, rive eller endre?