Innløsning av kommunal festetomt

Innløsning av festetomter er regulert i lov om tomtefeste av 20.12.1996, sist endret 01.07.2015.

Det er kun den enkelte fester som kan kreve sin tomt innløst etter reglene i tomtefesteloven. 

I tilfeller der kommunen er framfester, kan kommunen be en grunneier om å bli tilbudt en frivillig innløsning av f.eks. et boligområde festet fra en større eiendom. Slik innløsning skjer uavhengig av reglene i tomtefesteloven og på et hvilket som helst tidspunkt. Kjøpesummen er tomtens markedsverdi. Frivillig innløsning forutsetter enighet mellom partene om innløsningsvilkårene. Det er dette som har vært bakgrunnen for avtalene om innløsning av flere boligområder på Sande/Presthagan de senere år.