En tinglyst heftelse er en rettighet på en eiendom som begrenser eiers bruk av eiendommen. 

Kontaktinformasjon

Sunndal kommune
E-post
Telefon 71 69 90 00
Marit Ingrid Erstad
Plankonsulent
E-post
Telefon 71 69 92 34

Åpningstider

Sommer (fra 1. mai - 30. august):

Mandag -fredag: 08.00 - 15.00

Vinter (fra 1. september - 30. april):

Mandag - fredag: 08.00 -16.00

Postadresse

Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse

Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra