Kurs i kulturskolen

For vårsemesteret 2017 har Sunndal kulturskole 6 kurs.

Sang, glede og bevegelse

Vi ønsker å gi et musisk tilbud til barnehagebarn i Sunndal, aldersgruppe 3-5 år. Sang vil være et bærende element. Musikalsk utgangspunkt vil være sanger fra vår lokale sangskatt.

 

Sangverksted med Lone og Igor

Sangpedagog Lone Eines arbeider med elevene om et sangutvalg på ca 5 sanger. Vi tar sikte på å vise dette frem på slutten av kurset. Ved framføringa vil elevene veksle mellom å være solister og korister. Målgruppa kan være både småtrinn- og mellomtrinnselever.

 

Klasseorkester i skolen

Dette er et samspilltilbud for hele klasser med lærer Frode Bae. Hver klasse jobber med samspill 2 timer per uke i 7 uker. Hver klasse skal etter endt kurs framføre låtene de har jobbet med for skolens elever.

 

Alle kan danse

Et danseprosjekt for hele klassen. Kurset ledes av koreograf og danser Tendai Makurumbandi. Her settes det mest fokus på gleden ved å være i bevegelse. Det vektlegges at alle skal kunne delta ut fra sine forutsetninger.

Fiolin med Synnøve

Fiolinundervisning i grupper på inntil 8 elever. Kulturskolen låner ut instrumenter. Ansvarlig lærer er Synnøve Hammervold.
Omfang: 45 min per uke i 8 uker

 

Gitarkurs med Frode

Verkstedet legger opp til 45 minutters undervisning per uke i 8 uker. Hver gruppe skal etter endt kurs framføre låtene de har jobbet med for skolens elever.

Kontaktinformasjon

Ingemar Andersson
Rektor
E-post
Telefon 71 69 94 70

Postadresse

Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse

Skolevn. 16, 6600 Sunndalsøra