Sunndalsmodellen

Arbeidet med innvandring/integrering/kvalifisering er i Sunndal kommune organisert i en egen tjeneste.

Asylmottak, flyktningkontor og voksenopplæring er avdelinger i Innvandrertjenesten.

Kommunen er driftsoperatør for et asylmottak etter avtale med UDI. Etter anmodning fra IMDI bosetter kommunen flyktninger.Kvalifisering av disse skjer ved Sunndal voksenopplæring                   

Sunndal kommune ble nominert til bosettingsprisen av IMDI for 2013 og 2015 for godt bosettingsarbeid.

Kontaktinformasjon

Bente Mosbakk
Sjef for innvandrertjenesten
E-post
Telefon 71 69 92 80
Mobil 908 69 503

Åpningstider

Sommer (fra 1. mai - 30. august):

Mandag -fredag: 08.00 - 15.00

Vinter (fra 1. september - 30. april):

Mandag - fredag: 08.00 -16.00

Postadresse

Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

 Besøksadresse:

Nordmørsveien 3, Sunndalsøra