Individuell plan og koordinator

Hvis du har behov for flere helse- og omsorgstjenester over lengre tid, har du rett til å få utarbeidet en individuell plan (IP). Planen skal sikre at du får et helhetlig tjenestetilbud tilpasset akkurat deg.

Individuell plan (IP) er et verktøy som hjelper deg å sette personlige mål knyttet til dine helseutfordringer. Planen skal si noe om hvordan du skal oppnå disse målene, og du deltar selv aktivt i å lage den. Planen skal gi oversikt over ditt behov for offentlige tjenester, hva du selv er ansvarlig for og hva det offentlige hjelpeapparatet er ansvarlig for. Det blir bare laget en individuell plan dersom du selv ønsker det.

I Sunndal kommune er det vedtatt at det elektroniske verktøyet DIPS skal benyttes til utarbeidelse av individuell plan.

Du får utnevnt en koordinator som skal sikre at du får nødvendig oppfølging og som samordner tjenestene.

Kommunen har hovedansvaret for å lage individuell plan hvis du har tjenester fra både kommunen og spesialisthelsetjenesten.

Les mer om individuell plan på Helsedirektoratets sider.

Søk om individuell plan

Søknadsskjema individuell plan

Søknad sendes til Koordinerende enhet, Ringvegen 13, 6600 Sunndalsøra
 

Logg inn på din individuelle plan

Logg inn DIPS

 

Koordinerende enhet

Koordinerende enhet skal bidra til å sikre helhetlige og koordinerte tilbud til pasienter og brukere med behov for tjenester fra flere fagområder, nivåer og sektorer. 

Koordinerende enhet består av:

  • Leder for fagavdelingen (leder)
  • representant fra helse- og omsorgstjenesten
  • representant fra helsetjenesten
  • representant fra NAV

Artikkelliste