Frisklivssentralen

Ønsker du å bli i bedre form, få et sunnere kosthold, eller slutte å røyke, men sliter med å komme i gang på egenhånd?

Frisklivssentralen støtter og veileder deg mellom 18 og 67 år som ønsker å endre vaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold eller tobakk.

Sunndal Kommune - Klikk for stort bildeSunndal Kommune

Målet er å sette hver enkelt i stand til å endre sine levevaner

Ved frisklivssentralen kan du få individuell eller gruppebasert veiledning knyttet til fysisk aktivitet, kosthold eller tobakk, og du kan delta på treninger i gruppe.

Hvem kan delta

Tilbudet ved frisklivssentralen er tilgjengelig for alle mellom 18 og 67 år som ønsker å endre vaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold eller tobakk. Man trenger ikke å være syk eller ha en diagnose for å kunne delta, men tilbudet ved frisklivssentralen er spesielt rettet mot personer som står i fare for eller allerede har utviklet livsstilssykdommer.

Frisklivsresept

For å delta ved frisklivssentralen kan du få en frisklivsresept av for eksempel lege, fysioterapeut, bedriftshelsetjeneste eller NAV. Det er også mulig å ta kontakt med oss ved frisklivssentralen på eget initiativ. Resepten varer i 3 måneder, men perioden kan forlenges ved behov. Under ser du hvordan oppfølgingsperioden vil være.

1. Du har fått en resept eller tatt kontakt på eget initiativ.

2. Frisklivssamtale 1: vi kartlegger dine behov og mål, og legger en plan for perioden. Det gjøres fysiske tester som for eksempel veiing, midjemål og en enkel tredemølletest for å finne ditt fysiske utgangspunkt.

3. Du deltar på for eksempel frisklivsgruppa, Bra Mat-kurs, røykesluttveiledning, eller får individuelle oppfølgingssamtaler.


4. Frisklivssamtale 2: Etter 3 måneder oppsummerer vi hvordan det har gått, og planlegger veien videre.

Tilbudet ved frisklivsentralen

Vi tilbyr både gruppebasert og individuell oppfølging.

Frisklivsgruppe som starter opp to ganger i året, høst- og vårsemester. Omtrent 10 deltakere begynner samtidig, og trener sammen i gruppe to ganger i uka i 12 uker. Det blir både styrke- og kondisjonstrening, inne og ute. Det vil også bli temaundervisning i oppfølgingsperioden. Undervisningene omhandler for eksempel fysisk aktivitet, kosthold, endringsteori, stressmestring.

Individuelle oppfølgingssamtaler for deg som ikke ønsker å delta på våre gruppetilbud, men ønsker å jobbe med endringer i kosthold, aktivitet eller røykeslutt på egenhånd.

Bra mat kostholdskurs over 5 kvelder hvor målet er å øke motivasjonen for å endre kostholdsvaner. Egenandel på dette kurset vil være ca. 300 kr. Bra mat er et inspirasjonskurs hvor det er fokus på å øke motivasjon til å oppnå et varig sunnere kosthold. Man får blant annet praktiske råd i forhold til kosthold i hverdagen, utveksler erfaringer med andre deltakere og lærer å lese varedeklarasjon.

Røyke-/snusslutt: Vi tilbyr individuell røykesluttveiledning til deg som ønsker å slutte å røyke. Dette er gratis.

Hva koster det?

Frisklivsgruppe i 12 uker: 300 kr
Bra Mat kostholdskurs: 300 kr
Røykesluttveiledning: gratis
Individuelle oppfølgingssamtaler: gratis

Kontaktinformasjon

Kristine Stulen
Frisklivskoordinator
E-post
Telefon 907 12 193

Åpningstider

Mandag - fredag kl. 08.00 - 15.12

Postadresse

Sunndal lege- og helsesenter, 2. etg.
Mongstugt. 5, 6600 Sunndalsøra