Helsehjelp for asylsøkere og flyktninger

Vi tilbyr helseoppfølging til bosatte flyktninger og asylsøkere som oppholder seg i Sunndal.

Helsehjelp for asylsøkere og flyktninger i Norge - Helsenorge

Verdier 

 • Se hele mennesket og  skape gode samspill som fremmer helse hos den enkelte.

 • Gi mennesker gode møter med hjelpeapparatet som bygger tillit og trygghet.

Målgruppe

 • Asylsøkere

 • Bosatte flyktninger

 • Familiegjenforente med flyktningbakgrunn

 • Personer med endelig avslag som oppholder seg i Sunndal kommune  

Vi tilbyr

 • Tuberkulosekontroll (lovpålagt)

 • Helseundersøkelse

 • Legeundersøkelse / behandling

 • Fysioterapi

 • Støttesamtaler for enslige, ektepar og familier

 • Familiesamtaler

 • Svangerskapsomsorg

 • Helsestasjon for barn i førskolealder

 • Praktisk veiledning

 • Undervisning og veiledning til kommunalt ansatte