Ny infrastruktur Bjørgs gate, Skjøllendgata og deler av Erik Hauge Allé

Tekniske tjenester gjennomfører i disse dager forberedende arbeider til byggestart for den nye sentrumsbarnehagen.

Vann- og avløpsledningene i Skjøllendgata, Bjørgs gate og Erik Hauge Allé er fra 50-tallet, og er i dårlig stand. Betongrørene har kollapset flere steder, så disse strekningene står allerede på lista for renovering i den kommende 4-årsperioden. Realiseringen av ny sentrumsbarnehage gjør det lønnsomt å prioritere gjennomføring av disse arbeidene allerede i år.

Det er Bredesen Graving & Transport AS som er utførende entreprenør. Det er en lokal entreprenør med lang fartstid og god kompetanse på arbeider med infrastruktur.

I tillegg til å legge nye vann- og avløpsledninger, skal det bygges ny gang- og sykkelveg langs hele Bjørgs gate mellom Sunndalsvegen og Auragata, og nytt fortau videre inn langs Skjøllendgata. Gatelysmastene flyttes over til motsatt side av vegen for å gi best mulige forhold for myke trafikanter. Det skal også legges fjernvarme fram til barnehagen.

Det er ingen tvil om at bygging av den nye sentrumsbarnehagen med tilhørende uteområde gir denne delen av sentrum et skikkelig løft, både over og under bakken!

Se illustrasjoner:

Illustrasjon fra sørøst og sørvest (PDF, 2 MB)  

Illustrasjon fra nordvest og nordøst (PDF, 2 MB)