Gravearbeider i Bjørgs gate - omkjøring

I de kommende månedene blir det omfattende gravearbeider i Bjørgs gt. Arbeidene har startet i krysset Bjørgs gt / Auragata, og forflytter seg nå videre oppover mot Sunndalsvegen.

De kommunale vann- og avløpsledningene ligger mellom 3 og 4 meter under terreng, så hele gata må derfor graves opp. Vegen blir helt stengt for gjennomkjøring mens arbeidene pågår.

Gater som er merket grønt i skissene, må regne med økt trafikk i de ukene anleggsarbeidene pågår. All omkjøring vil bli godt skiltet etter hvert som delstrekningene blir berørt.

Noen få boliger vil være uten mulighet for adkomst til sin eiendom med bil når anleggsarbeidene passerer. Denne ulempen varer normalt kun 1 dag, maksimalt 2 dager. Det vil være mulig å komme til eiendommen til fots. Ta gjerne kontakt med oss på tlf. 71 69 90 00 dersom du har spørsmål.

Ved stenging av Bjørgs gate mellom Auragata og Skjøllendgata, blir det omkjøring via Auragata og Skjøllendgata:

 

Kartutstnitt som viser omkjøring ved stengt Bjørgs gt - Klikk for stort bildeBjørgs gt - omkjøring del 1

Ved stenging av Bjørgs gate mellom Skjøllendgata og Erik Hauge Allé, blir det omkjøring via Sunndalsvegen og Skjøllendgata via P-plass for ALTI:

Kartutstnitt som viser omkjøring ved stengt Bjørgs gt del 2 - Klikk for stort bildeBjørgs gt - omkjøring del 2

Ved stenging av Bjørgs gate mellom Erik Hauge Allé og Krokvegen, blir det omkjøring via Snarvegen og Erik Hauge Allé:

 

Kartutstnitt som viser omkjøring ved stengt Bjørgs gt del 3 - Klikk for stort bildeBjørgs gt - omkjøring del 3

Ved stenging av Bjørgs gate mellom Krokvegen og Sunndalsvegen, blir det omkjøring via Sunndalsvegen og Skjøllendgata via P-plass for ALTI. Adkomst til eiendommene blir fra Bjørgs gate inn i Erik Hauge Allé:

Kartutstnitt som viser omkjøring ved stengt Bjørgs gt del 4 - Klikk for stort bildeBjørgs gt - omkjøring del 4