Garden som ressurs - mobilisering av landbruket

Surnadal kommune har sammen med Sunndal kommune mottatt støtte fra Statsforvalteren i Møre og Romsdal for å gjennomføre prosjektet «Gården som ressurs». Det er planlagt to felles mobiliseringssamlinger og nettverkstreff for Sunndal og Surnadal våren 2024.

Vi vil gjennomføre inspirasjonsmøter og nettverkstreff både i Sunndal og Surnadal der landbruksaktørene fra begge kommunene blir invitert. På disse møtene tenker vi å utfordre noen av de etablerte aktørene til å vise hva de har oppnådd som en inspirasjon til dem som fortsatt er i «tenkeboksen». I Sunndal vil hovedtemaet være produksjon av lokale mat-produkt mens i Surnadal vil hovedtemaet være hvordan vi kan ta gårdens fysiske bygninger og anlegg i bruk til andre produkt enn tradisjonell landbruksdrift, forteller Harald Bredesen fra Surnadal Kommune.

På programmet for samlingen 23.mai 10.30-13.00 i Levika, Ålvundfjord står dette:

Kompetansenettverk lokalmat kommer og forteller om sitt arbeid

Silje Osnes fra Tingvoll Sider presenterer sine tanker om sin gård som ressurs – og hvordan hun har brukt virkemiddelmiddelapparatet i dette arbeidet.

Sofaprat med bl.a. Eystein Opdøl, Oddveig Gikling Bjørnå under ledelse av Marie Teigland fra statsforvalteren om gården som ressurs, seterdrift, osteproduksjon, reko-ring og gårdsbutikk og trolig mye mer.

Vertskapet i Levika Team Hegerberg vil fortelle om sin måte å tenke rundt gården og gårdsbygningen som ressurs.

I tillegg vil arrangørene legge opp til enkel servering, rundebordsprat, mulighet for å bli bedre kjent og forhåpentligvis mobilisere og inspirere.

23.mai håper vi ei travel næring, og de som snuser på en form for «attåttnæring» har tid til å sette av noen timer til å la seg inspirere og forhåpentligvis også motiveres til å gå videre med en drøm eller idé de har. Og ikke minst bygge nettverk –  vi håper dette blir en god møteplass og vi synes vi har fått på plass et veldig godt program, sier Ane Wennevold fra Sunndal Næringsselskap.

Prosjektet "Gården som ressurs" har som mål å stimulere til økt samarbeid og engasjement lokale gründere imellom. Prosjektet skal også bidra til å løfte frem de som enda bare går med tanker om å utvikle noe på egen gård og sørge for at de kommer inn i møte med støtteapparatet.

I Surnadal inviteres det inn på Belavollen Gård lørdag 1.juni 10.30-13.00, detaljene for dette programmet spikres i disse dager.  I Sunndal vil hovedtemaet være produksjon av lokale mat-produkt mens i Surnadal vil hovedtemaet være hvordan vi kan ta gårdens fysiske bygninger og anlegg i bruk til andre produkt enn tradisjonell landbruksdrift. Man kan delta på et møte eller begge som det måtte passe den enkelte, forteller Harald Bredesen.

 

Etter disse mobiliseringssamlingene og nettverkstreffene håper vi å legge til rette for flere møtepunkt og ikke minst kunne jobbe frem små og store prosjekt sammen, konkretisere behov, koble på virkemiddelapparatet osv forteller Tore Ulvund i Sunndal Kommune.