Avtale med Sunndal IL fotball - drift av Fagerhaugan

Sunndal kommune og Sunndal Fotball har i alle år hatt et godt samarbeid! Nå har de to partene inngått en avtale der Sunndal Fotball tar over driften av idrettsanleggene i Fagerhaugan idrettspark. Sunndal Fotball skal også gå sammen med NAV og Sunndal kommune om å administrere et sysselsettingsprosjekt der en gir inntil 5 kandidater arbeidstrening med base i klubbhuset på Sande stadion. 

Vi er sikre på at dette vil føre til et løft for idrettsanleggene i Fagerhaugan idrettspark og en bedre brukeropplevelse for innbyggerne i Sunndal.

Gunnar Furu, styreleder i Sunndal fotball

Skoleelever, mosjonister, fotballspillere, friidrett, tennisspillere og hundeklubben er noen av flere flittige brukere av området, som alle vil nyte godt av dette samarbeidet. Sunndal fotball har et nært forhold til området og innsikten som er nødvendig for å øke kvaliteten på anlegget. 

Etter signering av kontrakt med SIL - Klikk for stort bildeRepresentanter fra Sunndal kommune og Sunndal Fotball fornøyde med avtale

Vil ansette ny medarbeider

Sunndal kommune vil fortsatt eie anleggene, og bekoste utstyr og innkjøp av nødvendig materiell. Sunndal fotball vil ansette en person i 100% fast stilling til å utføre driftsoppgavene, samtidig som denne personen vil ha ansvaret for å administrere sysselsettingsprosjektet.

Sysselsettingsprosjektet er viktig for oss. Det gir oss en mulighet til å bidra til at folk som i dag står utenfor arbeidslivet får en mulighet til å komme seg inn i fast arbeid

Jørund Svensli, daglig leder i Sunndal Fotball. 

Sunndal IL fotball har en sterk tilhørighet til området og kjenner anleggene godt. Ved å inngå et enda tettere samarbeid i form av en drift -og vedlikeholdsavtale, så er begge parter sikre på at dette vil komme innbyggerne til gode. Sunndal IL fotball har både nærhet, tilhørighet og stolthet og vil sørge for at området blir godt vedlikeholdt. 

Hovedmålene for avtalen

  • Bedre brukeropplevelse for innbyggerne
  • Kortere kommunikasjonsvei for målrettet vedlikehold
  • Sysselsetting og arbeidserfaring for arbeidsplasskandidater 

 

Sunndal Fotball tar over driftsansvaret fra 11. Mars 2024 og vil snart presentere sin nye ansatte medarbeider.