Rådhuset, høst

Fra 1.1.2018 kan du gifte deg i Sunndal rådhus. Borgerlig vigselsmyndighet blir fra årsskiftet overført fra tingrettene til kommunene. Kommunestyret i Sunndal vedtok i møte 22. november retningslinjer for hvordan kommunal vigsel i Sunndal kommune skal skje.

Betaling VIPPS

Fra og med 27. desember tar vi kun bankterminal og vipps som betalingsmåte, noe som innebærer at vi ikke tar imot kontanter på servicekontoret.

Fra og med 1. januar 2018 vil det ikke være mulighet til å betale skatte- og avgiftskrav til skattekreveren i Oppdal og Sunndal med kontanter/kort.

Julegaveoverrekkelse 2017

Sunndal kommune har de senere årene gitt en julegave fra de ansatte til en veldedig organisasjon.  I år er det Barnas Røde Kors i Sunndal som får gaven, og representanter fra Røde Kors fikk overrakt sjekken på kr 15 000  på rådhuset onsdag 13. desember. 

Orkidé Nordmøre regionråd har anbefalt at deltagende kommuner vedtar å sende plana på andre gangs høring med høringsfrist fredag 19. januar.

Halskammen

StikkUT-sesongen ble avslutta tidligere i høst, og kan nok en gang se tilbake på et rekordår og et solid bidrag til god folkehelse!  Totalt 14 200 brukere totalt i fylket har gått 279 tusen turer i 2017. Dette tilsvarer nesten 28 mill kroner i samfunnsverdi.
15. desember starter StikkUT Ski-sesongen.

Budsjett

Økonomi- og planutvalgets forslag til budsjett 2018 og økonomiplan for perioden 2019 – 2021 med kommentarer er lagt ut til ettersyn i perioden 29.11.17 - 13.12.17.  Budsjett og økonomiplan behandles i Sunndal kommunestyre 13. desember.

Budsjett

Prosessen med politisk behandling av budsjett for Sunndal kommune for 2018 startet med at rådmannen la fram sitt foreløpige budsjettutkast tidligere i høst, og pågår til budsjettet vedtas av kommunestyret i møte 13. desember. Les mer om prosessen her:

 

Hvert år arrangeres MOT til å glede-dagen den 23.november. Ungdommer og voksne over hele landet har denne dagen et felles mål: Spre glede!

Sunndal kommune er MOT-partner, og har selvsagt markert MOT til å glede-dagen i år igjen.

Åpning Fjordparken 20. august 2015

I Sunndal har det vært en vekst på 39 personer så langt i år, og folketallet er på 7 165 innbyggere ved utgangen av 3. kvartal 2017. Veksten skyldes fødselsoverskudd og netto innflytting.