Boksøk

Illustrasjon frå Boksøk. Flygande bøker. 

Det er mange årsakar til at bøker kan vere tunge å lese. Boksøk hjelper deg å finne boka som passar deg. Boksøk er ein kvalitetssikra søkjeteneste med bøker som på ulike måtar passar for alle som les i motvind.

Organisasjonen Leser søker bok les og vurderer det meste som blir gjeve ut på det norske bokmarkedet. Bøkene i boksøk blir vurdert ut i frå eit sett med kriterium.

 

Litt å lese

I kategorien Litt å lese finn du tynne bøker med enklare språk. Desse bøkene skal gjeve ei god leseoppleving.

Språket er enkelt med korte setningar med kjente ord, utan alt for mange ukjende ordsamansettingar. Det er korte kapittel og mange avsnitt. Bøker har god skriftstorleik, mykje luft på sidene og ofte ei medviten linjedeling.

Litt å lese-kategorien finn du både skjønnlitteratur, faglitteratur og teikneseriar. Det er bøker både for vaksne, ungdom og born.

 

Enkelt innhald

I kategorien Enkelt innhald finn du bøker med ein klar handlingstråd, eit avgrensa persongalleri og eit enkelt språk. Teksten seier det som det er, lesaren treng ikkje tolke og lese mellom linjene.

 

Fleire kategoriar

Bøkene i dei andre kategoriane er tilpassa lesarar med ulike utfordringar. Du kan lese meir om korleis bøkene er gjort tilgjengelige ved å trykkje på dei ulike kategoriane i menyen på heimesida til Boksøk.

Det finst òg ein kategori som heiter Ny i Norge. Her finn du bøker som eignar seg godt for alle som vil lære seg norsk.