Letters to the Lost av Brigid Kemmerer

Letters to the Lost av Brigid Kemmerer - Klikk for stort bilde 

Målgruppe: ungdom

Sidetall: 393

«Letters to the Lost» av Brigid Kemmerer er teknisk sett en ungdomsroman, men den passer også godt for voksne. Dette er en bok om ung kjærlighet, om hvor snar folk er til å sette andre i bås, om tynnslitte familierelasjoner og foreldre man skulle ønske tok mer ansvar, men først og fremst er dette en bok om sorg.

Juliet Young sliter med å forsone seg med morens død. Hver dag besøker hun kirkegården for å legge brev på morens grav, selv om hun vet at hun aldri vil få svar. Men så får hun et likevel.

Declan Murphy er en ung gutt med et dårlig rykte. Et tidligere møte med loven har resultert i pålagt samfunnstjeneste ved den lokale kirkegården. En dag han klipper gresset oppdager han et brev liggende på en gravstøtte. Han leser det, nærmest på impuls, og oppdager til sin overraskelse at han kjenner seg sårt igjen i dette sorgfulle brevet. Uten å tenke seg om skribler han ned et svar. Når Juliet oppdager at noen har lest hennes svært så personlige brev blir hun, ikke overraskende, veldig provosert. Så hun sender et svar tilbake.

Hvert kapittel åpner med et brev fra enten Juliet eller Declan, før vi deretter får se handlingen utspille seg fra perspektivet til den andre. Handlingen fortelles fra førstepersons synsvinkel og vi får dermed godt innblikk i tankene og bekymringene til de to hovedkarakterene. Man kommer med andre ord veldig tett innpå disse to karakterene, og det skal godt gjøres å ikke bli berørt. For de har sannelig mye å stri med. De har begge mistet noen de holder kjær og har et anspent forhold til foreldrene sine. Declan plages også av at han føler at folk rundt han dømmer ham basert på ryktene som svirrer rundt om han. Boka fremstiller dette på en nyansert måte. For samtidig som man føler sympati ovenfor Declan forstår man også hvordan hans defensive holdning gjør det lett for mange å oppfatte ham som aggressiv. Hvilket Juliet gjør de første gangene de møtes og hun fortsatt ikke er klar over at han er den samme hun utveksler brev med.

«Letters to the Lost» kan muligens oppleves som i overkant dramatisk til tider, men i det hele fremstår boka som en svært troverdig skildring av to feilbarlige unge mennesker som begge sliter med å overkomme sorgen.

 

 

Reserver boka her.