Alle som er ansatt i prosjektet og som jobber med fisken skal ha gjennomført et kurs i fiskevelferd - dette er lovpålagt. Den 8. september hadde vi besøk fra Åkerblå for å gjennomføre et slik kurs.

Onsdag den 2. oktober ble det gjennomført en stor dugnadsinnsats for å starte innsamling av laks og sjøørret fra Usma til genbanken. Mange ivrige stilte opp for å teste ut om vi kunne samle inn med garn, håv og ei faststående felle ved Fallfossen. 

  

Mandag 31. august saltbehandlet vi nye 25 sjøørret og flyttet over sperra. Da er totaltallet oppe i 46 i 2020. Vi avventer fortsatt gentest på ca 75 sjøørret fra merkingene den 21. og 24. august.

Nå har det kommet en god del sjøørret opp i fangsthuset etter en relativt rolig start. Selv om det er positivt at oppgangen av sjøørret har økt, er det fortsatt et lite antall enn det som bør kunne forventes i ei elv som Driva.

Det har kommet en god del mer fisk de siste ukene, og det har økt på med sjøørret også. Det er hektiske tider for oss ved fiskesperra i forbindelse med bevaringsarbeidet og i tillegg med klorforsøket.

Klorprosjektet som ble startet i Driva i fjor med doseringsforsøk fra fiskesperra og eksponeringsforsøk på laks i fangsthuset, fortsetter og utvides nå i år.

Forsøkene i fjor var vellykkede. Doseringsutstyret fungerte godt, og eksponeringsforsøket viste ingen adferdsendringer eller fysiologiske effekter på laksen.

Tallene fra dagens merking er 111 fisk merket hvorav ni er sjøørret og 101 er laks. Fem av disse laksene ble avlivet pga skader. Prøvene er sendt til Veterinærinstuttet for gentesting.

Det har kommet relativt lite fisk til fangsthuset så langt, men det ser ut som det løsner nå. 

Vi åpnet sperra 22. juni og det tok ei god stund før første fisken kom. Det kan blant annet skyldes at elva var flomstor over en lenger periode før og etter 22. juni.

Sesongen 2020 starter snart - vannet i trappa skal etter plana slås på den 22. juni.