Toppmeny

Lokal koordinator

Inger Helene Hagen Sira er lokal koordinator for bekjempelse av gyro i Drivaregionen. Hun er ansatt i Sunndal kommune, avdeling for samfunnsutvikling, og sitter til daglig på rådhuset på Sunndalsøra. I sesongen er hun for det meste ute i felten. Den lokale koordinatoren arbeider med å gjennomføre prosjektet lokalt i alle de fire vassdragene i prosjektet.

Den lokale koordinatoren er et bindeledd mot Miljødirektoratet, Statsforvaltaren i Møre og Romsdal, Veterinærinstituttet og Mattilsynet. Deltar også i referanse- og koordineringsgruppene i prosjektet. Den lokale koordinatoren har ei praktisk oppfølging av elvene – alt fra lokale innsatsen av bevaringsarbeidet, til oppsyn og beredskap. Driva har en særrolle i vår region.

Den lokale koordinatoren er også et bindeledd mot relevante aktører lokalt - Oppdal, Sunndal og Gjemnes kommuner, grunneiere, Driva-, Usma-, Litldalselva-, og Batnfjordselva elveierlag, Jeger- og fiskerforeninger i området, andre fiskere, turister, reiselivsbedrifter og annet næringsliv.

Informasjonsarbeid er også et viktig innsatsområde i prosjektet. Dersom du har spørsmål om prosjektet eller har lyst på ei omvisning, kan Inger Helene kontaktes på:

Adresse: Romsdalsvegen 2, postboks 94, 6601 Sunndalsøra
E-post: inger.helene.sira@sunndal.kommune.no
Telefon: 99 32 31 83