Om biblioteket

Biblioteket er eit gratis, offentleg tilbod som er tilgjengeleg for alle.

Sunndal folkebibliotek tilbyder eit mangfald av kunnskap og opplevingar – ein møteplass på tvers av alder, kjønn og sosial tilhøyrsle.

Du kan låne bøker, filmar, magasin/tidsskrift, lese og studere, nytte trådlaust nettverk, deltake på arrangement og mykje anna hjå biblioteket – heilt gratis.

Sunndal folkebibliotek skal ha til oppgåve å fremje opplysing, utdanning og annan kulturell verksemd, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre media til disposisjon for alle som bur i landet.

Folkebiblioteka skal vere ein uavhengig møteplass og arena for offentleg samtale og debatt.


(jf. Lov om folkebibliotek (2014))

 

Kontaktinformasjon

Biblioteket
E-post
Telefon 901 35 785
Lina Engelsrud
Biblioteksjef
E-post
Telefon 930 35 070
Torgeir Brun
Barne- og ungdomskonsulent
E-post
Telefon 480 05 309
Tore Vaagen
Konsulent
E-post

Åpningstider

1. september–30. april (vintertid)

Måndag 09.00–19.00
Tysdag 09.00–16.00
Onsdag 09.00–16.00
Torsdag 09.00–19.00
Fredag 09.00–16.00
Laurdag 10.00–14.00

 

1. mai–31. august (sommartid)

Måndag 09.00–19.00
Tysdag 09.00–16.00
Onsdag 09.00–16.00
Torsdag 09.00–19.00
Fredag 09.00–16.00

 

Utanom opningstid kan du levere i eiga kasse i Sunndal kulturhus.