Toppmeny

Desinfisering er veldig viktig!

For å hindre spredning av gyrodactylus salaris skal fiskeutstyr, båter og andre gjenstander som er brukt i et vassdrag desinfiseres før de flyttes til andre steder. Desinfeksjon kan for eksempel skje med Virkon S.

NB! All transport av vann og fisk mellom vassdrag fører til risiko for smitte.

Smitteforebygging

Det er veldig viktig å unngå smitte fra Drivaregionen til friske eller friskmeldte elver og vassdrag. Derfor er det veldig viktig at alle som ferdes ved elver og ferskvann (herunder fiskere eller kajakkpadlere):

  • ikke flytter eller setter ut fisk uten tillatelse fra Mattilsynet eller Statsforvaltaren.
  • vasker og sløyer fisken kun der du fanget den.
  • tørker eller desinfiserer utstyr før du flytter det mellom eller innen vassdraget.
  • bare slår ut vann i samme vassdrag som du hentet det fra.

Mattilsynet kan iverksette tiltak for å hindre smitte. Det kan innebære restriksjoner på fiske og andre vannaktiviteter, påbud om tørking eller desinfisering av utstyr. Les mer om dette hos Mattilsynet.

I Drivaregionen har Mattilsynet innført krav om registrering av fiskerne ved ankomst og registrering av sluttdesinfisering. Enhver fisker, både lokale og tilreisende, må registrere seg før fisket starter. For lokale fiskere er registreringen gyldig hele sesongen, mens for tilreisende fisker er den gyldig i 2 uker (kan forlenges).

 

 

Desinfeksjonsstasjoner

I Drivaregionen finnes det nå følgende godkjente desinfeksjonsstasjoner som fiskerne kan bruke for å desinfisere utstyret sitt før de forlater regionen:

Best Sunndalsøra Nordmørsvegen 33, 6600 Sunndalsøra Åpningstider: Døgnåpen Tlf: 941 87 257

Sunndalsporten, Fjellgardsvegen 2, 6613 Gjøra. Åpningstider: Døgnåpen. Tlf: 481 74 616

Trædal Hotell og turistsenter Lort Philips veg 50, 6600 Sunndalsøra Åpningstider: 06.00-22.00 Tlf: 71 69 87 00 E-post post@tredal.com

Granmo Camping Dovrevegen 638, 7340 Oppdal Åpningstider: Åpent til 23.00 Tlf: 996 42 947

Det finnes flere desinfiseringstasjoner f.eks. ved Usma og Batnfjordselva som ikke er tilknyttet registeret, men som er godkjent av Mattilsynet.

Det er elvens elveeierlag som har ansvaret for at rutiner og utstyr for desinfisering er på plass.

For spørsmål, ta kontakt med Inger Helene Sira, prosjektkoordinator for bekjempelse av gyro i Drivaregionen: inger.helene.sira@sunndal.kommune.no

Driva elveeierlag, Tore K Nerhoel, leder: drivaelveierlag@gmail.com 

Batnfjord elveeierlag, Egil Magne Harstad, leder, eharsta@gmail.com

Øksendal jakt og fiskelag, Jan Haugen, leder, jan.haugen@hydro.com 

Litldalselva elveierlag, Grete Marie Trædal, leder, grete.marie.tradal@sunndal.kommune.no