Toppmeny

Veien fra bommen til fiskesperra er stengt pga høy vannføring.

Kvelden den 8. august ble det bestemt at veien og området nedstrøms sperra stenges pga høy vannføring. Ber om at ingen beveger seg i området når vannføringen er så stor. Dette i tråd med beredskapsplan for anlegget.

I eposten fra Vassdragsteknisk ansvarlig (VTA) i Svorka står det:

"Det foregår for tiden en del aktivitet nedstrøms dammen i forbindelse med planlagt klorbehandling av elva, med behov for ferdsel over brua nedstrøms dammen. Tidligere flommer har vist at elva flommer over adkomstvegen og tar med seg vegmasser ned i elva.

Høy vannføring langs veien. Inger Helene Sira

I samråd med stedfortreder for VTA, har vi besluttet å stenge ferdselen til fiskesperra og ikke la folk oppholde seg i anlegget nedstrøms dammen. Porten ved brua blir låst og bommen ved avkjørselen blir stengt. Aktuelt personell blir varslet om dette.

Beslutningen er basert på erfaring fra tidligere flommer, nedbørsvarsel og vannføringsobservasjoner i elva. Beredskapsplanen ligger til grunn. Det er også evakuert folk fra gårdene oppstrøms dammen med bakgrunn i rasfare."

I dag 9. august er det fortsatt stor vassføring, vegen inn til anlegget kan være påkjent og bør kontrolleres innen det slippes til trafikk.

Dette gjelder fram til kl. 08.00 den 10. august hvorpå ei ny vurdering vil bli tatt.