Toppmeny

Våronn-tid i sperra

Til tross for ganske kaldt og dårlig vær, har vi fått til noen gode økter med våronn på sperra og før vårflommen kommer for fullt. Med god hjelp av Gjermund, Tor, Esben og Svein er anlegget i ferd med å få seg ei skikkelig våroverhaling!

Gjermund beiser fangsthuset! Inger Helene Sira

Vi har beisa alt av treverk på sperra inkludert fangtshus og ventilhus, rydda rista, spyla betongkummer inne og fisketrapp ute. I tillegg har vi rydda vekk masse busker og små-tre som vokser seg innpå. Vi har også luka bort mye ugras som vokser rundt forbi. Vi har kosta bort daugras og blad fra betongflatene ute, slik at det ikke skal gro mose og gras der. Alle tinga som er vinterlagra i fangsthuset er også kommet ut.

Mye rask på sperra, det ble ei skikkelig treningsøkt på meg og Svein. Inger Helene Sira

Dere vil ikke gjette alt som dukka opp på sperra når vi rydda i år. Jeg kan nevne blant annet:

En slalomhjelm, en sandal, to forskjellige sko, en fotball, ei halv madrass, et isbre-sikkerhetstau, et bur med hønsenetting, et trillebårdekk, en gummislange til bildekk, ei blå kanne, flere bøtter, et lokk på en kjølebag, rundballplast og tau. 

Jeg og Svein på sperra Gjermund Hjeldnes

Nå venter vi på at betongen som står under vann i trappa og kummene inne i fangsthuset skal tørke, slik at vi kan smøre den med grunning og to lag med Epoxy. Dette gjør vi for å unngå at fiskene skal kunne skrape seg opp på rue overflater. Det sliter litt på betongen som står under vann hele sesongen.

Vi har også remerket betongpilarene på sperra med oransje nummer. I morgen kommer Svorka på det årlige periodevise tilsynet, noe som bruker å være en positiv opplevelse! Vi liker godt å holde anlegget i god og presentabel stand - det skal da stå noen år til :) 

Esben og Tor diskuterer spyling av trapp, mens fotografen beiser vindskjeiborda på fangsthuset. Inger Helene Sira

Mange har spurt når vannet i trappa slås på. Inntil videre ligger det an til at datoen blir 17. juli. Følg med på hjemmesida her for mer informasjon etterhvert.

Ellers er bekjempelsesgruppa godt i gang med planlegging av årets behandling, så det blir bare mer og mer aktivitet i og i rundt Driva og de andre elvene i regionen framover. 

Rengjøring av trappa på gang! Inger Helene Sira

Ellers oppfordrer jeg til å delta på Åpen dag den 24. juni, som arrangeres av Driva elveierlag og SJFF. Der blir også med to fra oss, som skal snakke litt om desinfisering og arbeidet som skjer i prosjektet. Veldig bra opplegg for barn og unge! Sjekk SJFF sin facebookside for mer informasjon. 

En del grønske og smuss på veggene, dette gjorde seg. Inger Helene Sira Trolig ei lakseand. Den var dessverre på de evige lakseandmarker. Inger Helene Sira

Det har flytta inn en fossekall (?) hos oss, han får bo videre og dermed dispensasjon fra reguleringsformålet :) Inger Helene Sira