Status i fangsthuset 5. oktober

Det har kommet veldig mye fisk i år og det er en veldig travel tid i prosjektet. Dette er spesielt fordi vi også samler inn laks og sjøørret fra Usma, sjøørret fra Litldalselva og sjøørret fra Batnfjordselva i tillegg til laks i Driva og Batnfjordselva. Saltbehandling av sjøørreten i Driva kommer også i tillegg.

I dag ble det merket 181 fisk i sperra og hele 122 av disse var fanget av Molde Jeger- og fiskeforening i forbindelse med å øke antall sjøørret som saltbehandles og flyttes over sperra. En god del av dette er mindre sjøørret som ikke er gyteklar i år, men all sjøørret flyttes opp. Ikke alle av de 122 kommer til å bli godkjente sjøørret, en andel av disse er små laks. Dette får vi svaret på om noen uker.

I dag ble det altså merket 124 sjøørret og 57 laks. Veldig bra at det kommer mye fisk inn fortsatt.

Sist uke var det en trist hendelse på anlegget i sperra. Da vi kom tidlig tirsdagsmorgen for å saltbehandle godkjent sjøørret, fant vi dessverre 89 sjøørreter døde i to av de minste tre karene. Det levde imidlertid fem sjøørret i det ene karet, og disse fikk vi heldigvis berga. Vi hadde vært der dagen før og merket fisk og dro fra anlegget ved 17.15-tiden. Alt var i orden da vi reiste kvelden før; oksygennivået i karene var bra, vanntilførsel og sirkulasjon fungerte som det skulle og vi hadde renset alle ristene for løv. Vi regulerer også vannet med å justere de forskjellige vanninntakene inn i fangsthuset, og innstillingen stod slik som den skal på denne tida av året.

Årsaken til at fisken døde er oksygenmangel grunnet lav vanntilførsel og sirkulasjon i to karene. Det hadde plutselig tettet seg med masse løv på de få timene fra merking til vi kom tilbake. I løpet av de fire årene som sperra har vært i drift, har ikke dette skjedd tidligere. Vi renser ristene hver dag på sensommeren og høsten. Som et ekstratiltak for at noe slik ikke skal skje igjen, vil vi få montert oksygenvakt i karene, slik at bemanningen vil få beskjed dersom oksygennivået skulle synke til et nivå som ikke er normalt. Da kan man rykke ut og gjøre strakstiltak. Veterinærinstituttet var både med på merkingen kvelden før og skulle være med på saltbehandlingen dagen etter. 

Heldigvis fikk vi strøket 32 hannørreter og fraktet til genbanken - så det var bra vi fikk til. I morgen skal vi saltbehandle 43 nye sjøørret. Det er bra!

Klikk for stort bildeFisk til merking Inger Helene Sira