Status i fangsthuset 4. august

Tallene fra dagens merking er 111 fisk merket hvorav ni er sjøørret og 101 er laks. Fem av disse laksene ble avlivet pga skader. Prøvene er sendt til Veterinærinstuttet for gentesting.

Mye av laksen som kommer inn er mindre hannlaks på rundt 50-60 cm lang. Det er relativt få store individer så langt i sesongen, men vi fikk inn en hannlaks på 96 cm denne gangen.

Klikk for stort bildeFiskene står i kummen klare for håving Inger Helene Sira  
Det er for øvrig fortsatt en del mulige garnskader på fisken som kommer inn, som vises ved slitasje på fiskens hud. Ellers er det generelt mye mindre skader på fiskene enn fjorårets sesong.