Sesongavslutning 2020

Da er all fisk strøket og det tomt for fisk i alle anleggene våre. Det har vært en lang og krevende sesong i prosjektet, med veldig mye aktivitet. Mange koster har vært i sving for å samle inn genetikk til genbankene og det har vært en mange tråder og en heftig logistikk i prosjektet det siste halvåret. 

Fram til høsten 2019 har bevaringsarbeidet bestått av å samle inn genetikk fra laks i Driva og Batnfjordselva, samt saltbehandlet sjøørret fra Driva og flyttet opp ovenfor sperra. I juni i år ble det bestemt at prosjektet skulle samle inn genetikk fra sjøørret i Litldalselva, laks og sjøørret fra Usma og sjøørret fra Batnfjordselva. Som lokal koordinator, har jeg veldig mye å holde på med i prosjektet - det er helt sikkert.

I Driva og Batnfjordselva har vi for så vidt vært godt organisert til å gjennomføre dette arbeidet, mens i Usma og Litldalselva har vi startet med "blanke ark". Det er jo i all hovedsak sperra som samler inn fisk fra Driva til prosjektet, mens de andre tre elvene har manuell innsamling med blant annet stang, garn og lys og håv.

I Batnfjorden har Egil Magne Harstad og en gjeng med frivillige samlet inn en stor mengde fisk og satt i bur. Disse fiskene har lokal koordinator og prosjektmedarbeidere saltbehandlet og transportert til Jordalsgrenda i påvente av stryking. Arbeidet som blitt gjort i Batnfjordselva har vært uvurderlig for prosjektet - innsatsen har vært stor. Både prosjektet og Gjemnes er heldige som har en driftig person som Harstad der.

Klikk for stort bildeEgil Magne med håven. Lars Erik og Lokal koordinator tar i mot fisk. Ildsjel  I Usma har det også vært en enorm lokal dugnadsinnsats for å samle inn fisk til genbanken. Ildsjeler fra bygda, samt fiskere har deltatt i mange hundre timer i arbeidet med å sikre seg genetikken til laksen og sjøørreten. Primus motor i Øksendal er Stig Smistad, som lokalt har koordinert innsatsen og organisert aktiviteten. Lokal koordinator og andre prosjektmedarbeidere har deltatt med innsamling og transport av fisk til Jordalsgrenda. Samarbeidet tegner veldig bra for de neste sesongene i prosjektet.

Klikk for stort bildeUsma-gjengen Inger Helene Sira  

I Litldalselva har det kanskje har vært minst innsats denne sesongen, men absolutt ikke dårlig resultat derifra. Prosjektet har hatt et veldig bra samarbeid med Sunndal Jeger- og fiskeforening, og de har deltatt på flere innsamlingskvelder koordinert av lokal koordinator og med bistand fra prosjektmedarbeidere. Både Brit Elin Drågen, leder av fiskeutvalget og leder av SJFF, Ole K. Løvik, har vært positive og organisert med mye engasjert mannskap flere kvelder. Vi gleder oss allerede til neste sesong.

Klikk for stort bildeSunndal Jeger- og fiskeforening klar for innsats. Inger Helene Sira  

I Driva har vi også hatt et kjempebra samarbeid med Molde Jeger- og fiskeforening for å samle inn sjøørret fra de øverste valdene for saltbehandling og oppflytt ovenfor sperra. Randulf Tverfjell har koordinert innsatsen fra MJFF sin side, og han har hatt med seg flere ildsjeler i arbeidet. Pga av deres innsats har vi økt antall oppflytta sjøørret betraktelig denne sesongen. Klikk for stort bilde Arnfinn Lange  

I Driva har vi en stamme med prosjektmedarbeidere som har jobbet en hel haug med timer i prosjektet med drift av fiskesperra, Vermøy og Jordalsgrenda. Gjermund Hjeldnes, Tor Solheim, Roald Negård, Lars Erik Hjeldnes, Svein Henriksen og Svein Haugen har arbeidet utallige timer i prosjektet for å påse at driften går forsvarlig av seg og i tråd med alle lover og regler. Uten bistand fra alle disse hadde ikke prosjektet vært mulig å få til på en så bra måte.

Til slutt vil jeg nevne den gode innsatsen til Veterinærinstituttet og prosjektleder "og sjef" for bevaringsarbeidet, Vegard P. Sollien, i prosjektet. Den lokale innsatsen gjennomføres under kyndig ledelse fra ham, både fra kontoret i Trondheim og tilstede her i Drivaregionen. For å lykkes er vi avhengige av et godt samarbeid mellom alle involverte, og det har vi også med Miljødirektoratet, Mattilsynet og Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Så en takk også til Jon Ivar Eikeland, Geir Moen, Heidi Hansen og Inger Mette Hogstad for godt samarbeid. Det er mange som har en fot inne i arbeidet og bidrar til at Drivaregionen blir gyrofri i 2028. Klikk for stort bildeVegard i Jordalsgrenda Inger Helene Sira  

Klikk for stort bildeHeidi fra Miljødirektoratet, Inger Mette fra Mattilsynet, Geir fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Tor Solheim fra Drivaprosjektet og Vegard fra Veterinærinstituttet er klare for innsamling av sjøørret i Litldalselva. Inger Helene Sira