Toppmeny

Rapport om andregangsbehandling av Driva og Litldalselva, samt oppstrøms sperra gjennomført i 2023

Denne uka kom rapportene fra andregangsbehandlinga nedstrøms sperra med klor i Driva og Litldalselva, samt klorbehandlinga oppstrøms sperra. Behandlingene ble gjennomført i august/september i 2023. Det var vanskelige værforhold i forkant og under behandlinga, som bidro til en del utfordringer. Det vil bli spennende å se resultatene fra overvåkninga av fisk og eDNA som har blitt og skal gjennomføres i vassdragene framover.

Dyser med klor. Anders Hagen, NIVA

Nedstrøms:

I rapporten er det grundig beskrevet hvordan behandlingen ble planlagt og gjennomført, og i sammendraget står det blant annet med at:

Behandlingen var totalt sett vellykket, særlig gitt de vannføringsmessige utfordringene i forbindelse med ekstremværet «Hans».

nedstrøms (PDF, 7 MB)

Oppstrøms:

I rapporten er det også grundig beskrevet hvordan behandlingen ble planlagt og gjennomført, og i sammendraget står det blant annet med at:

Laks som har stått i behandlet vann på strekningen fra Mågålaupet ned til Vikabrua har fått tilstrekkelig mikrogramdøgn til å fjerne G. salaris. Behandlingen vurderes som vellykket og i tråd med målsettingen om minst 90 mikrogramdøgn mellom Mågålaupet og Vikabrua.

oppstrøms (PDF, 6 MB)

Rapport om rotenonbehandlingen av Drivaregionen kommer også snart, og vil bli delt på hjemmesida her.  Spørsmål om andregangsbehandlinga i fjor kan rettes til Helge Bardal i Veterinærinstituttet eller Anders G. Hagen i NIVA.