Toppmeny

Oppdatering på gyroundersøkelser fra Driva (og litt om workshop i Drammen)

Sitter på Gardermoen etter en to dagers workshop i Drammensregionen. Det var nyttig og lærerikt å se fra en anna region også. Fra før har jeg besøkt Rauma og Vefsn. Alle de tre lokale koordinatorene var samla for første gang disse to dagene, så det var både hyggelig og nyttig.

Før jeg går videre med oppdateringa fra de tidligere gyroundersøkelsene i Driva, legger jeg med et bilde av meg, Morten (Drammen) og Thomas (Vefsn). De tre lokale koordinatorene som vi alle var enige om er på rødlista. Men i motsetning til de artene som står der, arbeider vi aktivt med å utrydde oss selv. Når Norge er friskmeldt for gyro, så er det ikke behov for oss lenger :-) Jaja, litt spøk må man tillate seg.

De tre rødlista lokale koordinatorene :) Helge Bardal

Nå over til ei oppdatering av undersøkelsene som er gjort i forkant og under årets behandling. Denne oppdateringa kom fra Veterinærinstituttet i dag.

Det ble gjort analyser av laksunger nedenfor sperra, der det ble påvist en større antall laksunger med Gyrodactylus derjavinoides. Etter man ble endelig ferdig med undersøkelsene, ble det imidlertid funnet tre laksunger med noen få Gyrodactylus salaris.  Dette er så få G. salaris at laksungene må være nylig smittet, kanskje fra utvandrende smolt fra oversiden av sperra.

Dette var før årets dosering og vi legger til grunn at det ikke er infeksjon på nedsida av sperra etter behandlinga.

Det ble også el-fisket med bærbart el-apparat ovenfor sperra, inkludert  i de største sidebekkene før behandlinga starta.

Da ble ikke laks/hybrider ikke påvist (sist påvist på el-fiske i 2020). 

Det ble foretatt undersøkelser med el-fiskebåt ovenfor sperra i august før klorbehandling ovenfor sperra. Der ble det oppdaget en laksunge og to hybrider, hvor G. salaris ble påvist på laksungen.

I mellomtida ble Driva klorbehandla nedstrøms sperra. I tillegg ble det i september gjennomført klorbehandling fra Magalaupet og nedover hovedløpet til Lønset, hvor tidligere gyro var påvist.
 
Det er nå blitt el-fisket nedenfor sperra, med innsamling av laksunger etter bekjempelsen.

Det er også gjennomført eDNA-prøver ovenfor sperra, i en utvida prøvetaking i september etter klorbehandling ovenfor sperra.

Det antas at resultatene fra undersøkelsen etter årets behandling oppstrøms og nedstrøms vil komme neste uke. 

Helge Bardal i Veterinærinstituttet, prosjektleder for bekjempelsen Inger Helene Sira