Toppmeny

Ny påvisning av Gyrodactylus salaris på laks i Driva-regionen

I utredningsprogrammet som gjennomføres i forbindelse med behandling mot Gyrodactylus salaris i Drivaregionen, er det gjort funn av laksunger med en høy intensitet av parasitten i Gylelva ved Tingvollfjorden (Sunndalsfjorden) i Møre og Romsdal.

Gyrodactylus salaris Tor Atle Mo

Laks fra Gylelva (vassdragskode 109.7Z) ble undersøkt i fjor, men da uten funn av parasitter. Det antas at Gylelva har blitt smittet ved at infisert fisk har vandret fra de andre infiserte elvene i området. Veterinærinstituttet anser påvisningen i Gylelva som lite problematisk i forhold til videre behandling i regionen. Dette er et mindre vassdrag innenfor behandlingsområdet og er ett av flere vassdrag som undersøkes nøye forut for behandlingen, for å sikre at alle infiserte vassdrag blir behandlet. Eventuelle påvisninger er tatt høyde for i behandlingsplanene og vassdraget vil bli innlemmet i den kommende behandlingen.

Les mer på Veterinærinstituttet sine sider her.