Mattilsynet har varslet vedtak om kjemisk behandling i Drivaregionen

I dette vedtaket har Statsforvalteren i Møre og Romsdal fått pålegg om å gjennomføre kjemisk behandling for å utrydde gyrodactylus salaris i Drivaregionen.

Mattilsynet er gjennom Matloven og underliggende forskrifter tildelt myndighet for å pålegge kjemisk behandling av infiserte vassdrag. Statsforvalteren er tiltakshaver for aktivitetene som gjennomføres regionalt. Dette er bakgrunnen for at Mattilsynet nå varsler Statsforvaltaren i Møre og Romsdal om pålegg om å gjennomføre kjemisk behandling av vassdrag i kontrollområdet for Drivaregionen.

I varselet står det blant annet at "Mattilsynet viser til pågående infeksjon med lakseparasitten Gyrodactylus salaris i vassdragene i Drivaregionen. Smitten er påvist i Driva, Litledalselva, Usma og Batnfjordselva. Gyrodactylus salaris utgjør en svært alvorlig trussel for villaksen, og myndighetenes mål er å utrydde parasitten fra infiserte vassdrag."

Les hele pålegget her. (PDF, 106 kB)