Klorforsøk i Driva i gang 10. august

Klorprosjektet som ble startet i Driva i fjor med doseringsforsøk fra fiskesperra og eksponeringsforsøk på laks i fangsthuset, fortsetter og utvides nå i år.

Forsøkene i fjor var vellykkede. Doseringsutstyret fungerte godt, og eksponeringsforsøket viste ingen adferdsendringer eller fysiologiske effekter på laksen.

For de som vil lese mer om dette, finnes det mer om resultatene i rapportene her:

Effekter av kloramineksponering på stor, voksen laks (Salmo salar)

Forsøksbehandling med monokloramin mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Driva

Her (PDF, 586 kB) kan du lese om hva som planlegges og gjennomføres nå i år, og beskriver også litt mer om klor for de som kan ha spørsmål om dette.

Det blir spennende å følge resultatet av forsøket i 2020.