Første ladning av fisk fra Batnfjordselva

Drivaregionen innbefatter fire vassdrag: Driva, Litldalselva, Usma og Batnfjordselva. Fra årets sesong skal det samles inn genetikk fra laks i Driva, Usma og Batnfjordselva. I tillegg samles det inn genetikk fra sjøørret fra Usma, Litldalselva og Batnfjordselva. Oppgangen av fisk varierer fra elv til elv, og i forrige uke kunne vi hente årets første ladning av fisk fra Batnfjordselva.

I Batnfjorden har vi et godt samarbeid med Egil Magne Harstad, en ildsjel og samtidig elveierlagsleder for nedre del av elva. Han har bidratt til innsamling av fisk i Batnfjordselva alle sesongene prosjektet har pågått. På mandag den 14. september hentet vi 11 fisk fra Batnfjorden. Det var i hovedsak laks denne gangen, og disse avventer vi gensvar på. Når vi driver med stamfiske, har vi samarbeid med de forskjellige bygdene og ildsjelene der. Som oftest blir fisken samlet inn og satt i bur og så henter prosjektmedarbeiderne fisken og setter den i stamfiskehuset i Jordalsgrenda.

Klikk for stort bildeLars Erik venter på første fisk fra buret. Inger Helene Sira   Frakting av fisk er en tidkrevende prosess, da det er strenge rutiner på desinfisering av utstyr, samt saltbehandling av fisken for gyro. Først må fisken tilvennes saltvannet - stå i 15 minutter på 15 promille saltløsning. Deretter skal fisken stå i 45 minutter på 32 promille saltløsning (samme saltinnhold som sjøvann). Til slutt skal gyrofritt vann tilføres og fisken tilvennes ferskvann igjen, før det settes i kar med vanlig ferskvann.

Saltet blandes i vann og tilføres karet hvor fisken står. Vi måler saltinnholdet med en salinitetsmåler, samtidig som vi holder øye med oksygennivået med en oksygenmåler i vannet. Fisk trenger også oksygen i vannet for å overleve.

Når fisken ankommer fangsthuset bedøves den, blir merket med et nummer og skjellprøve tas. Deretter settes de i kar med annen fisk fra samme vassdrag.

Når fisken er gytemoden, strykes den og så blir rogn og melke frakta til genbanken. Spennende!

Klikk for stort bildeFisken plasseres trygt i karet Egil M. Harstad  Klikk for stort bildeVi er glad for hver en fisk som kommer Medhjelper, Batnfjord