Toppmeny

Den lokale koordinatoren syns at Drivaregionen har den beste frivillige gjengen!

Mye av vårt arbeid er avhengig av frivillig innsats, og jammen er de ikke vanskelig å be rundt om Drivaregionen! De stiller gladelig opp både i Batnfjorden, Skeidsdalen, Øksendalen, Molde jeger og fisk, Sunndal Jeger og fisk og mange andre! 

Medarbeidere på genbanken på Haukvik Inger Helene Sira

I tillegg består prosjektet lokalt av en gjeng kjekke karer som er ansatt hos meg i Sunndal kommune. Disse er Egil Magne, Gjermund, Tor, Svein He, Svein Ha, Roald og Esben. Uten disse hadde ikke all den jobben som følger med i prosjektet og de gode resultatene vi oppnår blitt noe av. 

Øksendalinger i drivet Inger Helene Sira

Mange timer legges ned hvert år i Drivaregionen, og de to siste årene har vært ekstra spesielle med tanke på kjemisk behandling.

Etter kjemisk behandling har vi hatt en rekke lysfiskeaksjoner, og andre har stått på og fisket stamfisk og satt i bur til oss. 

Her fiskes det etter sjøørret for oppflytt Randulf Tverrfjell Sunndal Jeger og fisk har lagt ned en stor innsats for å sikre sjøørretens framtid i Litldalen. Inger Helene Sira

Mange av disse aksjonene er vanskelige, for vind, vær og vannføring kan stikke mange kjepper i hjula for oss. Flere runder har dessverre blitt avlyst denne våte høsten. Men likevel har vi hatt en del vellykka runder også.  Usmagjengen har kanskje den vanskeligste jobben. Å fange Usmalaks er ikke enkelt, det er ikke mange lakser i bestanden. Likevel har de stått på og fisket og satt i bur, og vært med på lysfiske når vi spør. De er opptatt av å ta vare på elva si, det er fint å tenke på!  

Egil Magne og co i Batnfjorden Inger Helene Sira Sene kvelder med lysfiske og saltbehandling av fisk. Gjermund og Svein sjekker at fisken har det bra. Inger Helene Sira

Molde Jeger og fisk har også stått på for å øke sjøørrettalla som slippes oppstrøms sperra. Også de har stått i mange timer og satt i bur til oss. I tillegg er de med på lysfiske i Batnfjorden.  Personlig syns jeg dugnadsinnsatsen er strålende i Drivaregionen. Jeg må også nevne at samarbeidet med Driva elveierlag er veldig godt. Det er et veldig bra utgangspunkt for elvas framtid at elveierlaget står på og tar sitt forvaltningsansvar så seriøst. Jeg er observatør til styret og setter pris på å få kunne dele informasjon fra prosjektet og være en lagspiller med elveielaget. 

Usmagjengen med garnfiske Inger Helene Sira Bjørn Torve med en flott sjøørret i Litleldalselva Inger Helene Sira

All fisk vi transporterer må saltbehandles før de kommer til Jordalsgrenda. Dette er en ganske tidkrevende prosess. Derfor blir det mange og lange kvelder på oss i prosjektet.

Når fisken er gyteklar, blir den strøket for rogn og melke og sendt til genbanken.  Det er spennende å se hvor mange familier vi får hvert år :) Overskuddsrogn blir satt ut ovenfor anadrom strekning i Batnfjorden og Usma. Rognutsetting krever også mye innsats, og forhåpentligvis vil det være mange som vil være med på det i reetableringsfasen.

Nesten haisommer! Artig å få en slik kludd i håven Inger Helene Sira Terje har stått på mange timer i Batnfjorden Inger Helene Sira MJFF ordner med sjøørret i Gammelhølen på Fale Randulf Tverrfjell Rognutsetting i Batnfjorden med frivillige Inger Helene Sira