Besøk fra Gjøra Oppvekstsenter

Tidligere i høst hadde vi besøk i fiskesperra fra Gjøra oppvekstsenter. De var også på besøk i fjor. Vi syns det er veldig kjekt å få besøk av oppvakte barn, som har mange entusiastiske spørsmål og synspunkter. Neste år skal vi prøve å få til omvisninger med flere av skolene i Sunndal, om de ønsker dette.

På besøket fikk vi snakket litt om prosjektet og tidslinja til elva er friskmeldt. I tillegg fikk elevene lære seg litt om artsbestemmelse og prøve seg på om fisk var laks eller sjøørret. Vi fikk også veldig god hjelp til det daglige tilsynet: telle fisk i kummen, måle oksygen og temperatur i karene, sjekke om det var død fisk og skrive på tilsynsskjemaet.

I prosjektet har vi også en del overskuddslaks, og denne fisken går i hovedsak til Driva elveierlag. Men vi ønsker også å gi fisk til skolene i Mat- og helsefaget, slik at de kan få være med å filetere, tilberede og spise fisk i undervisninga. I år har vi donert overskuddslaks til Gjøra og Sande.