Toppmeny

Åpent informasjonsmøte om årets behandling av Drivaregionen

Før førsteårsbehandlinga i Drivaregionen i 2022 ble det avholdt åpne møter i Sunndal, Øksendal og Batnfjorden. Møtene ble godt mottatt og er et viktig ledd i informasjonsarbeidet. Prosjektet går nå inn i sitt andre behandlingsår, og mye vil bli gjort slik som i fjor. Likevel vil Statsforvalteren, i samarbeid med resten av koordineringsgruppa, invitere til et nytt åpent informasjonsmøte.

Det vil bli informert om årets behandling, overvåkingsplan, reetablering av fiskebestander og friskmeldingsprogram. Representanter fra Miljødirektoratet, Statsforvalteren, Veterinærinstituttet, Mattilsynet og lokal koordinator fra Sunndal kommune vil delta. Siden dette er andre års behandling, vil det kun bli avholdt ett informasjonsmøte for hele regionen. Alle er hjertelig velkommen til å delta.

Møtet blir på Sunndal rådhus 10. mai kl. 18-20, men møtet vil som i fjor også bli streamet på Kommune-TV. 

Streamingen finner du her.

Dersom du har spørsmål som du ønsker å få besvart og ikke kan delta fysisk på møtet, send epost på forhånd til:

inger.helene.sira@sunndal.kommune.no eller tekstmelding underveis i møtet med "spørsmål og navn" til 99 32 31 83.