Toppmeny

Kjemisk behandling - en statusoppdatering

Kjemisk behandling av Drivaregionen er inne i sitt andre år. Dette har vært ei kjemisk behandling preget av mye vann. Det har også vært korona hos mannskap, som har medført litt ekstra logistikk. Etter behandlinga, vil fiskesperra igjen bli operativ og vann settes på i trappa. Vi håper da på masse sjøørret! Så langt er 8 sjøørret sluppet opp, og dagen før kjemisk behandling satte vi 40 stk på nedsida av trappa.

Klar til behandling med bekkelaget mitt. Inger Helene Sira

Klorbehandlingen er flere dager forsinket i forhold til opprinnelig plan pga. flommen etter uværet «Hans» og mye regnfall de siste dagene. Det er nå behandlende kjemi i begge elver. Estimert siste dag med klordosering er nå 28. aug. Rotenonklor (rotenonfolket langs Driva og Litldalselva) følger samme tidslinje som klordosering.

Opplæring av Håvard og Bjørn i Veterinærinstituttet Inger Helene Sira

Alle rotenonbehandlingselvene er nå ferdig behandlet, som inkluderer Usma og Batnfjordselva, samt nærliggende vassdrag til Batnfjorden. På Tingvoll er Gylelva rotenonbehandlet pga. påvisning av G. salaris, og i tillegg ble da flere nærliggende elver på Tingvoll inkludert, blant annet Rimstadelva og Koksvikelva fra munning og noen hundre meter opp. Gylelva vil bli behandlet en andre gang i løpet av høsten.

Det er ikke fullt oppsummert enda hva som ble funnet av fisk i elvene, men vi har ikke funnet større antall fisk som kunne ha overlevd behandling i fjor, og all laks (0+) som så langt er sjekket er uten gyro. Derfor kan det fastslås at man har hatt god måloppnåelse på rotenonkonsentrasjonsnivå i elv. Normalt sett skal dette være et meget godt grunnlag for å starte retablering og friskmeldingsperiode i disse elvene neste år.

Bekkelaget mitt, Svein-Helge og Håvard. Inger Helene Sira

Det har vært lokale dødfiskplukkere i sving i Usma, Batnfjordselva og Skeidsdalen. I Usma ble det funnet et lavt antall fisk, men det antas at en del ble ført til sjøen med høy vannføring. Tall fra dødfisklaben vil komme senere.