Toppmeny

Kickstart på reetableringa i Batnfjorden!

Den 3.-4. april var det en stor dag i Drivaregionen, en milepæl. Reetableringen i Batnfjorden ble sparket i gang, med en herlig miks av mennesker som er glad i elv og fiskeforvaltning!

Vi gjør oss klare til oppstart, en spent gjeng! Inger Helene Sira

Jeg har de siste fire åra holdt innlegg i om gyroarbeidet i Drivaregionen i Eresfjord hos Nesset jeger- og sportsfiskelag i forbindelse med at Sportsfiskelandslinja på Grong videregående skole er der under åpninga av fisket hvert år, som en del av deres undervisningsopplegg.  Det var slik jeg kom til å tenke på at det kunne være faglig relevant å involvere elevene på rognutsetting.  Jeg snakka med Vegard Sollien i Veterinærinstituttet, som er prosjektleder for bevaring- og reetableringa i Drivaregionen, og han syntes dette var en god ide! Elveierlagsleder Egil M. Harstad i Batnfjorden syntes også det var kjekt å få hjelp fra elevene til arbeidet - som er både tidkrevende og tungt arbeid - men selvsagt veldig kjekt etter år med gyro.

To flittige elever planter en rognboks! Inger Helene Sira

Vi gjennomførte møter med skolen og vipps var opplegget klart. 12 flotte VG3 elever skulle komme nedover å lære mer om Drivaregionen, gyro, bevarings- og reetableringsarbeid og hvordan vi jobber i felt!

Onsdag den 3. april startet med en teoridel om gyroarbeidet i Norge og Drivaregionen, samt opplæring av utsetting av rognbokser. Vi spiste lunsj sammen, før vi dro utover til Batnfjorden.

Vi ble inndelt i flere lag og fikk i løpet av dagene planta ut 360 rognbokser (omlag 370 000 individer) i elva i svært ideelle forhold.  Hver boks må graves ned 40-50 cm i elvebunnen og manuelt dekkes med knyttnevestore steiner. Hver boks plasseres nøye for å sikre at ikke rogna nedslammes med finsedimenter eller at det for sterk eller for lite strøm. 

Det ble brent av noen kalorier disse dagene. Inger Helene Sira

På dag to fikk vi også besøk av Linda Aaram på Statsforvalteren (som er tiltakshaver for hele prosjektet). Linda er underdirektør og leder for naturforvaltning i Statsforvalteren. Hun var også med og plantet masse rognbokser sammen med oss andre. 

Her ligger det masse rognkorn av Batnfjordslaks Inger Helene Sira Vegard i Veterinærinsituttet og Linda i Statsforvalteren, holder en boks med elvas gull! Inger Helene Sira

Det var også veldig kjekt at NRK Møre og Romsdal kom for å besøke oss på torsdagen - vi fikk et veldig hyggelig innsalg på distriktsnyhetene den kvelden. Se episoden her. 

Vi ser fram til reetableringa i åra som kommer og starten på en ny epoke her i Drivaregionen - forhåpentligvis som gyrofri region! Og får jeg det som jeg vil - så får vi til et permanent samarbeid med Grong videregående skole om å bistå i arbeidet med rognplanting. En utrolig flink gjeng, som mange av dem er framtidas biologer, naturforvaltere, grunneiere eller fiskere!

NRK Møre og Romsdal filmer elever som planter rogn. Inger Helene Sira