Valgkort og legitimasjon

Alle stemmeberettigede som står i manntallet, får valgkort. I år blir valgkortene digitale. Du bør ta med valgkortet når du skal avgi stemme, men kortet gjelder ikke som legitimasjon. Du får stemme selv om du ikke har med valgkortet.

Når du skal stemme, må du ha med gyldig legitimasjon.

Valgkort

Ved det kommende stortings- og sametingsvalget får du tilsendt valgkortet ditt digitalt.

Å få valgkortet er først og fremst en bekreftelse på at du har stemmerett ved valget. På valgkortet står det også hvilken valgkrets du tilhører slik at det er enkelt for deg å vite hvor du skal stemme på valgdagen. Dersom du har med deg valgkortet i valglokalet, er det enklere og raskere for valgfunksjonærene å finne deg i manntallet.

Valgkortet er derfor nyttig både for deg som velger og for valgfunksjonærene. Du trenger ikke valgkortet for å stemme, men det gjør stemmegivningen enklere.

Noen kommer fortsatt til å få valgkortet i posten
Personer som har reservert seg mot elektronisk post i kontakt- og reservasjonsregisteret, eller som ikke har oppdatert eller bekreftet kontaktinformasjonen sin i registeret de siste 18 månedene, kommer til å få valgkortet tilsendt på papir.

Legitimasjon

Alle som skal stemme, må kunne vise gyldig legitimasjon. Det er ikke nok å ha med valgkort, eller å oppgi navn og fødselsdato.

Legitimasjon kan for eksempel være pass, førerkort eller bankkort med bilde.