Valgkort og legitimasjon

Alle stemmeberettigede som står i manntallet, får tilsendt valgkort i posten. Du bør ta med valgkortet når du skal avgi stemme, men kortet gjelder ikke som legitimasjon. Du får stemme selv om du ikke har med valgkortet.

Når du skal stemme, må du ha med gyldig legitimasjon.

Valgkort

Et valgkort er et papirkort der det står informasjon om deg og om det kommende valget. Å motta valgkortet er en bekreftelse i seg selv på du at du har stemmerett og at du er innført i manntallet i den kommunen der du er folkeregistrert. På valgkortet fremgår det hvor og når du kan stemme på valgdagen og hvordan du stemmer.

Det kan variere litt når valgkortene kommer i posten, men alle velgere skal ha mottatt valgkortet innen 12. august. Har du ikke fått valgkortet innen 12. august og lurer på om du har stemmerett, kan du ta kontakt med kommunen din eller sjekke i manntallene som ligger til offentlig ettersyn.

Du trenger ikke valgkortet for å stemme, men det gjør stemmegivningen enklere.

Legitimasjon

Alle som skal stemme, må kunne vise gyldig legitimasjon. Det er ikke nok å ha med valgkort, eller å oppgi navn og fødselsdato.

Legitimasjon kan for eksempel være pass, førerkort eller bankkort med bilde.