Hvem kan stemme?

Stemmerett og manntall

Du har stemmerett til stortingsvalget dersom du er:

  • Norsk statsborger
  • Har fylt 18 år innen utgangen av 2021
  • Er, eller har vært, registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge

For å kunne stemme må du stå innført i manntallet i en kommune.

Alle personer med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de var registrert bosatt pr. 30. juni i valgåret. Den som ønsker å få rettet opp feil i manntallet, må sende et skriftlig, begrunnet søknad til valgstyret i kommunen. Flytting som har skjedd etter 30. juni, gir ikke rett til oppføring i valgmanntallet i tilflyttingskommunen.

Manntallet blir lagt ut til offentlig ettersyn i midten av juli, ved servicekontoret på rådhuset, og ved Sunndal folkebibliotek.  

Les mer om stemmerett og manntall på valg.no.