Lister til kommunevalget 2019

Stemmeseddel og valgurne - Klikk for stort bildeAlle partier og grupper som ønsker å stille til valg, må levere listeforslag til valgstyret i kommunen de ønsker å stille til valg i.

Godkjente lister

Valgstyret i Sunndal godkjente i møte 23.05.2019 følgende lister til kommunevalget 2019:

  • Arbeiderpartiet
  • Fremskrittspartiet
  • Høyre
  • Kristelig Folkeparti
  • Miljøpartiet De Grønne
  • Senterpartiet
  • SV - Sosialistisk Venstreparti
  • Venstre


De godkjente listene ligger også til gjennomsyn ved service- og informasjonsavdelingen på Sunndal rådhus og på
Sunndal folkebibliotek.

Innkomne listeforslag

Innen fristen 1. april har det kommet inn listeforslag fra følgende partier i Sunndal:

- Arbeiderpartiet
- Fremskrittspartiet
- Høyre
- Kristelig Folkeparti
- Miljøpartiet de Grønne
- Senterpartiet
- Sosialistisk Venstreparti
- Venstre

 

Innlevering av listeforslag

Frist for å levere listeforslaget er 31. mars kl. 12.00. På dette tidspunktet må listeforslaget ha ankommet kommunen . Siden 31. mars 2019 faller på en søndag, er innleveringsfristen forskjøvet til 1. april 2019 kl. 12.00.

Krav til listeforslag

Valgloven stiller en rekke krav til listeforslag, se nærmere bestemmelser i valgloven.

Mal for listeforslag

Det er utarbeidet en mal for listeforslag som partiene bes om å bruke.


 

Kontaktinformasjon

Politisk sekretariat
Telefon 905 98 241
Mobil 906 29 027

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra