Listeforslag til kommunevalget 2019

Stemmeseddel og valgurne - Klikk for stort bilde Alle partier og grupper som ønsker å stille til valg, må levere listeforslag til valgstyret i kommunen de ønsker å stille til valg i.

Frist for å levere listeforslaget er 31. mars kl. 12.00. På dette tidspunktet må listeforslaget ha ankommet kommunen . Siden 31. mars 2019 faller på en søndag, er innleveringsfristen forskjøvet til 1. april 2019 kl. 12.00.

Innkomne listeforslag

Innen fristen 1. april har det kommet inn listeforslag fra følgende partier i Sunndal:

- Arbeiderpartiet
- Fremskrittspartiet
- Høyre
- Kristelig Folkeparti
- Miljøpartiet de Grønne
- Senterpartiet
- Sosialistisk Venstreparti
- Venstre


 

Krav til listeforslag

Valgloven stiller en rekke krav til listeforslag, se nærmere bestemmelser i valgloven.

Mal for listeforslag

Det er utarbeidet en mal for listeforslag som partiene bes om å bruke.


 

Kontaktinformasjon

Politisk sekretariat
Telefon 905 98 241
Mobil 906 29 027

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra