Hvem kan stemme?

Stemmerett og manntall


For å kunne stemme må du stå innført i manntallet i en kommune.

Alle personer med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de var registrert bosatt pr. 30. juni i valgåret.

Hovedmanntallet pr 30. juni ligger ute til offentlig ettersyn ved Sunndal rådhus og Sunndal folkebibliotek.

I tillegg ligger kretsvise manntall til ettersyn i kretsene der det er nærbutikk (Ålvundfjord, Ålvundeid og Gjøra).


Les mer om: