Hvem kan stemme?

Stemmerett og manntall


For å kunne stemme må du stå innført i manntallet i en kommune.

Alle personer med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de var registrert bosatt pr. 30. juni i valgåret.

Manntallet blir lagt ut til offentlig ettersyn etter 30. juni. 


Les mer om: