Stortingsvalget 2017


  

Valgresultat

Valgdeltakelsen i Sunndal kommune var på 78,4 %. Det ble avgitt totalt 1233 forhåndsstemmer og 3009 valgtingsstemmer. 

Se partifordelingen på valgresultat.no

 

Valgkretser og åpningstider


Valgstyret i Sunndal har vedtatt følgende valglokaler og åpningstider i kretsene i Sunndal ved valget 2017.

Gjøra og Musgjerd - Sunndalsporten
Løykja og Fale - Løykja skole
Furu - Røde Kors-huset
Håsen/Litldalen/Viklandet - Tredal skole
Øksendal - Øksendal samfunnshus
Ålvundeid - Ålvundeid grendahus
Ålvundfjord - tidl. Ålvundfjord bibliotekfilial
Sunndalsøra - Sunndal kulturhus

Sunndalsøra krets og Håsen/Litldalen/Viklandet krets har åpent søndag 10. september fra kl 14 til 20.

Mandag 11. september (valgdagen) er åpningstiden kl 10-20 for alle kretsene.

Mandag 11. september skal det i Gjøra krets avholdes rådgivende folkeavstemning om målform i Gjøra skolekrets. 
 

Forhåndsstemming


I perioden 1. juli til 9. august kan de som ikke har anledning til å stemme i den ordinære forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen, henvende seg til kommunen for å stemme.
Den ordinære perioden for fohåndsstemmegivning starter 10. august og varer til og med 8. september.

I Sunndal kan du forhåndsstemme ved servicekontoret på rådhuset innenfor de ordinære åpningstidene:
kl 09-15 i august og kl 09-16 i september, med unntak av fredag 8. september da forhåndsstemmingen avsluttes kl 15.00.

Du kan forhåndsstemme i hvilken som helst kommune i landet. Din stemme blir da sendt til din hjemkommune. Husk at stemmen må nå fram til hjemkommunen din innen valgdagen. Du bør derfor være ute i god tid.

I Sunndal gjennomføres det forhåndsstemming ved Sunndal helsetun 31. august, og ved Sunndal vidaregåande skole 5. september.

Dersom du av helsemessige årsaker ikke kan komme deg til valglokalet, kan du søke om å få stemme hjemme. Hjemmestemming vil skje i perioden 31. august til 8. september. Frist for å søke om dette er 5. september.
Søknad sendes til Valgstyret, postboks 94, 6600 Sunndalsøra,  eller på epost til valgsekretariatet v/ jorunn.telstad@sunndal.kommune.no

Legitimasjon og valgkort


Alle som skal stemme, må kunne vise gyldig legitimasjon. Legitimasjon kan for eksempel være pass, førerkort eller bankkort med bilde.
Alle som står i manntallet, får tilsendt valgkort. Du bør ta med valgkortet når du skal avgi stemme, men kortet gjelder ikke som legitimasjon. Du får stemme selv om du ikke har med valgkortet. 


Stemmerett og manntall


For å kunne stemme må du stå innført i manntallet i en kommune. Alle personer med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de var registrert bosatt pr. 30. juni i valgåret. Manntallet pr 30. juni vil bli lagt ut til offentlig ettersyn.


Se mer informasjon om valget på www.valg.no

Kontaktinformasjon

Politisk sekretariat
Telefon 71 69 90 08
Mobil 71 69 90 09

Postadresse

Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse

Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra