Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Mennesker med nedsatt funksjonsevne skal sikres åpen, bred og tilgjengelig medvirkning i arbeidet med saker som er spesielt viktige for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Dette gjelder blant annet tilgjengelighet, arbeid mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne og tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne arbeider etter prinsippet om full deltaking og likestilling i samfunnet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Rådet er et samarbeids- og rådgivende organ for kommunen i saker som angår mennesker med nedsatt funksjonsevne sine behov og interesser. Rådet ligger utenfor den ordinære kommunale nemndstruktur.

 

Folkevalgte representanter

Medlemmer:
1. Stig Rune Andreassen, Frp, leder
2. Hilde Furre, Ap

Personlige varamedlemmer:
1. Mildrid Solli, V
2. Jørgen Singsdal, Sp

 

Administrativt oppnevnte representanter

Medlem:
Sjefsfysioterapeut Målfrid Rakstang Rød

Personlige varamedlem:
Ergoterapeut Anne Helene Gravem

Brukerrepresentanter:

Medlemmer:
1. Anne Grete Fostervoll Lie, nestleder
2. Oddrun S. Nasvik
3. Lars Opdøl Flatvad

Personlige varamedlemmer:
1. Kjellrun Vada Storholt
2. Lars Mæhle
3. Lisbeth Johanne Hafsås

Innkallinger og protokoller

Kontaktinformasjon

Politisk sekretariat
Telefon 905 98 241
Mobil 906 29 027

Åpningstider

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra