Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Mennesker med nedsatt funksjonsevne skal sikres åpen, bred og tilgjengelig medvirkning i arbeidet med saker som er spesielt viktige for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Dette gjelder blant annet tilgjengelighet, arbeid mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne og tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne arbeider etter prinsippet om full deltaking og likestilling i samfunnet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Rådet er et samarbeids- og rådgivende organ for kommunen i saker som angår mennesker med nedsatt funksjonsevne sine behov og interesser. Rådet ligger utenfor den ordinære kommunale nemndstruktur.

 

Se også  Veileder for rådene for personer med funksjonsnedsettelse - utarbeidet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Kulturdepartementet og Barne- og familiedepartementet
 

 

Medlemmer 2019-2023

 

Folkevalgte representanter:

  1. Hilde Furre, Ap
  2. Odd Egil Vangen, Frp

Personlige vararepresentanter:

  1. Roar Mellemseter, Ap
  2. Anne Grete Fostervoll Lie, H

Administrativ representant:
Sjefsfysioterapeut Ingrid Husdal Dørum

Personlige varamedlem:
Ergoterapeut Anne Helene Gravem

Brukerrepresentanter:

  1. Hilde Blikås
  2. Lars Opdøl Flatvad
  3. Ingveig Gridseth

Personlige vararepresentanter:

  1. Espen Ødegård
  2. Marit Hoem Fahle
  3. Kjellrun Vada Storholt


Innkallinger og protokoller

Kontaktinformasjon

Politisk sekretariat
Telefon 906 29 027
Mobil 900 25 769

Åpningstider

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra