Administrasjons- og arbeidsmiljøutvalget

Administrasjons- og arbeidsmiljøutvalget er kommunens overordnede organ i personal-, organisasjons- og arbeidsmiljøsaker.

Utvalget har blant annet ansvar for følgende:
• arbeidsmiljøsaker
• kompetanse og lederutvikling
• informasjonsteknologi (IKT)
• likestilling
• retningslinjer og prosedyrer for behandling av lønns- personalspørsmål

Utvalget er også ankeinstans i ansettelsessaker.


 

Medlemmer i administrasjons-og arbeidsmiljøutvalget 2019-2023
Medlemmer Varamedlemmer
Folkevalgte representanter For Meland og Rødset
1. Jonny Meland, leder 1. Hilde Furre
2. Svein Anders Grimstad, nestleder 2. Erling Outzen
3. Linn Rødset 3. Ole Furu
4. Anne Grethe Kjelstad
For Grimstad:
1. Eva Gikling
2. Endre Seljebø
Administrative representanter
1 Randi Dyrnes 1. Bjørn Steinland
2. Anne Berit Vullum 2. Gerd Anne Bråttvik
Ansattrepresentanter
1. Gerda Sporsem Lervik 1. Marianne Lilleby
2. Sissel Bjørnhjell 2. Sonja Heggem
3. Marit Hafsås 3. Gunhild Ulvund
4. Eli Smisetfoss 4. Unni Vatten
5. Maria Lotsberg 5. Marianne Aasgård

Kontaktinformasjon

Kirsti Hammervold Angelhus
Personalsjef
E-post
Mobil 992 25 858

Åpningstider

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra