Administrasjons- og arbeidsmiljøutvalget

Administrasjons- og arbeidsmiljøutvalget er kommunens overordnede organ i personal-, organisasjons- og arbeidsmiljøsaker.

Utvalget har blant annet ansvar for følgende:
• arbeidsmiljøsaker
• kompetanse og lederutvikling
• informasjonsteknologi (IKT)
• likestilling
• retningslinjer og prosedyrer for behandling av lønns- personalspørsmål

Arbeidsmiljøutvalget er ankeinstans i ansettelsessaker.


 

Medlemmer i administrasjons-og arbeidsmiljøutvalget 2019-2023
Medlemmer i administrasjons-og arbeidsmiljøutvalget 2019-2023
Medlemmer Varamedlemmer
Folkevalgte representanter For Meland og Rødset
1. Jonny Meland, leder 1. Hilde Furre
2. Svein Anders Grimstad, nestleder 2. Erling Outzen
3. Linn Rødset 3. Ole Furu
4. Anne Grethe Kjelstad
For Grimstad:
1. Eva Gikling
2. Endre Seljebø
Administrative representanter (ikke oppdatert)
1 Randi Dyrnes (fra 1.7.16) 1. Harriet Berntsen
2. Anne Berit Vullum 2. Liv Ingrid Horvli
Ansattrepresentanter (ikke oppdatert)
1. Gerda Sporsem Lervik, leder AMU 1. Marianne Lilleby
2. Jorunn Silseth 2. Anne-Mari Sæther
3. Marit Hafsås 3. Gunhild Ulvund
4 Maria Santana Berg 4. Eli Smisetfoss
5. Lisa Hersel, nestleder AMU 5. Kristin Sande

Kontaktinformasjon

Kirsti Hammervold Angelhus
Personalsjef
E-post
Mobil 992 25 858

Åpningstider

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra