Administrasjons- og arbeidsmiljøutvalget

Administrasjons- og arbeidsmiljøutvalget er kommunens overordnede organ i personal-, organisasjons- og arbeidsmiljøsaker.

Utvalget har blant annet ansvar for følgende:
• arbeidsmiljøsaker
• kompetanse og lederutvikling
• informasjonsteknologi (IKT)
• likestilling
• retningslinjer og prosedyrer for behandling av lønns- personalspørsmål

Arbeidsmiljøutvalget er ankeinstans i ansettelsessaker.

 

Medlemmer i administrasjons-og arbeidsmiljøutvalget 2015-2019 Medlemmer i ADM-AMU 2015-2019
Medlemmer Varamedlemmer
Folkevalgte representanter
1. Jonny Meland, leder ADM 1. Endre Seljebø
2. Maja Solli, nestleder ADM 2. Sander Løken Berntsen
3. Linn Rødset 3. Erling Outzen
4. Truls Lie
Administrative representanter
1 Randi Dyrnes (fra 1.7.16) 1. Harriet Berntsen
2. Anne Berit Vullum 2. Liv Ingrid Horvli
Ansattrepresentanter:
1. Gerda Sporsem Lervik, leder AMU 1. Marianne Lilleby
2. Jorunn Silseth 2. Anne-Mari Sæther
3. Marit Hafsås 3. Gunhild Ulvund
4 Maria Santana Berg 4. Eli Smisetfoss
5. Lisa Hersel, nestleder AMU 5. Kristin Sande

Kontaktinformasjon

Ildri Solbakk
Personalsjef
E-post
Mobil 906 66 842

Åpningstider

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra