Folkevalgtopplæring 2019 - presentasjoner


Presentasjonene fra KS er dessverre ikke tilgjengelige, se informasjon om folkevalgtprogrammet på KS sine sider.