Sjøområdeplan for Nordmøre på andre gangs høring, høringsfrist 19. januar 2018

Orkidè Nordmøre regionråd har anbefalt at deltagende kommuner vedtar å sende plana på andre gangs høring. Alle de 11 kommunene har deretter gjort vedtak i samsvar med plan- og bygningsloven §11-14.

Revidert plandokument og vurdering av merknadene fra første høringsrunde ligger vedlagt:

Høringsbrev (PDF, 102 kB)

Plankart for sjøområder Sunndal (PDF, 936 kB)

Bestemmelser (PDF, 656 kB)

Planbeskrivelse (PDF, 656 kB)

Hvordan merknadene fra første høring er vurdert (PDF, 742 kB)

Alle plandokumenter, saksbehandling og vurdering av merknadene fra første høringsrunde finnes  på hjemmesidene til Tingvoll kommune under "Aktuelt i Tingvoll kommune" eller "Plan, bygg, eiendom - Kommunale planer og planlegging - Sjøområdeplan Nordmøre".

Tingvoll kommune er vertskommune for sjøområdeplan Nordmøre. Alle kommuner har lagt ut denne kunngjøringen på sine hjemmesider.

Høringsfrist er fredag 19. januar 2018.

Høringsuttalelser merkes "Sjøområdeplan Nordmøre" og sendes til Tingvoll kommune, Midtvågen 2, 6630 Tingvoll, eller e-post til: postmottak@tingvoll.kommune.no

Kontaktinformasjon

Anne Guri Aase
Plansjef
E-post
Telefon 71 69 90 00
Mobil 918 05 950

Åpningstider

Sommer (fra 1. mai - 30. august):

Mandag -fredag: 08.00 - 15.00

Vinter (fra 1. september - 30. april):

Mandag - fredag: 08.00 -16.00

Postadresse

Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse

Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra