Reguleringsplan for Mogrenda

Plankart_illustrasjon - Klikk for stort bildePlankart_illustrasjon Forslag til ny reguleringsplan for Mogrenda sendes ut på høring og offentlig ettersyn, med frist for uttalelse 10. januar 2018.

Planforslaget ble behandlet 1. gang i økonomi- og planutvalget 07.11.2017 i sak 115/17. Planen behandles som en detaljreguleringsplan med planident 20170410.

Økonomi- og planutvalget vedtok at forslaget skal sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn.
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for ny barnehage/utvidelse av barnehagen på Ålvundeid. Videre at hele planområdet oppgraderes, også når det gjelder samferdselsanlegg, med gang/sykkelveg, holdeplass og parkering. Frist for uttalelse er 10. januar 2018.

Høringsbrev (PDF, 101 kB)
Utskrift fra 1. gangs behandling i økonomi- og planutvalget (PDF, 426 kB)
Plankart (PDF, 2 MB)
Bestemmelser (PDF, 83 kB)
Planbeskrivelse (PDF, 2 MB)
Plankart som utgår (PDF, 278 kB)
Bestemmelser som utgår (PDF, 620 kB)
Adresseliste (PDF, 14 kB)

Kontaktinformasjon

Marit Ingrid Erstad
Plankonsulent
E-post
Telefon 71 69 92 34

Åpningstider

Sommer (fra 1. mai - 30. august):

Mandag -fredag: 08.00 - 15.00

Vinter (fra 1. september - 30. april):

Mandag - fredag: 08.00 -16.00

Postadresse

Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse

Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra