Reguleringsplan for Hoåsvegen 251 - høring og offentlig ettersyn av detaljregulering, planident 20170910

Plankart-Rp1563-20170910-HoÃ¥svegen251-Grøa_utsnitt[1][1] - Klikk for stort bilde Forslag til reguleringsplan for Hoåsvegen 251 sendes ut på høring og offentlig ettersyn, med frist for uttalelse 10. januar 2018.

Tidligere barnehage i Hoåsvegen 251, Grøa, gnr. 40, bnr. 99, er nylig solgt av Sunndal kommune til Roar Bredesen som ønsker å ta i bruk eiendommen til boligformål. Dette krever en omregulering fra byggeområde for offentlig bebyggelse til byggeområde for boligbebyggelse. Det er Feste NordØst as, landskapsarkitekter mnla, som har utarbeidet planen på vegne av tiltakshaver.

Tiltakshaver har til hensikt å bygge om eksisterende bygning på eiendommen til bolig, for eget bruk. Det legges gjennom planendringen opp til en utnyttelsesgrad som muliggjør framtidig videreutvikling av bygningsmassen med blant annet garasje.

Det tas sikte på at den delen av reguleringsplan med bestemmelser for Fossagrenda 1982, vedtatt 11.04.1984, planident 19840600, som berøres av detaljregulering for Hoåsvegen 251 skal bli erstattet av den nye planen.

Planforslaget behandles som en detaljplan med planident 20170910, og ble behandlet 1. gang i økonomi- og planutvalget 28.11.2017 i sak 142/17. Økonomi- og planutvalget vedtok at forslaget skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Frist for uttalelse er 10. januar 2018.

HØRINGSDOKUMENTER:

Høringsbrev (PDF, 100 kB)
Plankart (PDF, 300 kB)
Planbestemmelser (PDF, 417 kB)
Planbeskrivelse (PDF, 4 MB)
ØP-sak 142-17 saksframlegg med vedtak 1. gangs behandling (PDF, 245 kB)


 

Kontaktinformasjon

Marit Ingrid Erstad
Plankonsulent
E-post
Telefon 71 69 92 34

Åpningstider

Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse

Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra

 

Postadresse

Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse

Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra